O nás Poradenstvo Slużby Vzdelávanie Projekty żtrukturálne fondy Kontakt
O nás
JUDr. Marcela Szabóová, mediátorka

JUDr. Marcela Szabóová, mediátorka

zapísaná v Registri mediátorov
Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 9/2005
Miesto podnikania: Dudvážska 13, 821 07 Bratislava
Telefónny kontakt: +421 903 727 351
E-mail: medszab@gmail.com

JUDr. Katarína Matlonová, mediátorka

JUDr. Katarína Matlonová, mediátorka

zapísaná v Registri mediátorov
Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 431/2010
Miesto podnikania: Rajecká 40, 821 07 Bratislava
Telefónny kontakt: +421 911 171 248
E-mail: kmatlonova@gmail.com

Bc. Róbert Szabó, office manager

Bc. Róbert Szabó, office manager

Dudvážska 13
821 07 BratislavaMediácia je pre človeka v spore alebo konflikte, ktorý v ňom nechce ďalej zotrvávať.

MEDIÁCIA

je pre tých, ktorí chcú

ROZHODOVAŤ O SEBE

BEZ SÚDOV

BEZ ODKLADOV

ŽIŤ BEZ BREMENA

neriešenej, neusporiadanej, ťaživej situácie.

Mediátor

spor nerozhoduje, ale svojou činnosťou sprostredkúva a zlepšuje dorozumievanie medzi účastníkmi pre dosiahnutie ich zhody v riešení konfliktu.

Výsledkom mediácie je záväzná písomná dohoda, právny dokument, spísaný mediátorom.

Mediačné konanie môže byť pre účastníkov začiatkom iného vnímania spoločného problému, vzájomného pochopenia a prospešných vzťahových zmien medzi nimi.

Neformálna - Diskrétna - Dôverná - Časovo prispôsobivá - Cenovo prístupná

© Copyright 2011. Stránka bola vytvorená od REVEN WebProduction.sk. Všetky práva vyhradené.
+421 903 727 351
medszab@gmail.com info@SRmediator.sk

Zákon o mediácii

Zákon o mediácii č. 420/2004 Z.z. aktuálne znenie

Register a zoznamy

Register mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR

Zoznam mediátorov Slovenskej komory mediátorov

Odporúčame linky

Právny a informačný portál
Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je MS SR

najpravo.sk

07.12.2011

Na stránke sa priebežne pracuje.

20.02.2011

Nová webová stránka.